POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999; d'ara endavant LOPD) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Cookies 
L'òptima funcionalitat de la web fornarmengol.cat es basa en la utilització de cookies, per la qual cosa és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Els cookies són petites peces d'informació que necessitem per conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

Protecció de Dades Personals
Forn Armengol garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de fornarmengol.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Forn Armengol les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

La societat Forn Armengol, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a Forn Armengol mitjançant un correu electrònic a info@fornarmengol.cat, per fax al (+34) 93 724 74 41, per escrit a Forn Armengol, C/ Major, 67 - 08201 Sabadell(Barcelona, Spain), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Utilització de les dades facilitades 
Forn Armengol utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per entendre'ls i servir-los millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Qui recull la informació
Quan et trobes en el web fornarmengol.cat et sol·licitem dades personals, compartiràs la informació només amb Forn Armengol.

Amb qui comparteix Forn Armengol les meves dades
Forn Armengol no revelarà dades personals a cap tercer, tret que concorri un dels supòsits en els quals es permet per la legislació vigent aquesta revelació.
Així mateix, consents que utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els qui infringeixin les condicions del servei de Forn Armengol o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Forn Armengol o les seves propietats, altres usuaris de Forn Armengol o de qualsevol un altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals, administratives o d'una altra índole.

Condicions Generals de Venda

NORMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ACCEPTACIÓ

1. Armengol Botiga Online (Armengol.cat)
Segons l'establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. La nostra tenda online es dirigeix a consumidors particulars o empreses, i per al seu consum directe o a les persones que el client autoritzi per aquest fi. Queden excloses per a l'ús i compra en la tenda online: la distribució moderna o tradicional, centrals de compra, empreses professionals de la indústria de l'alimentació (horeca) i qualsevol altra persona física o jurídica que el seu objectiu de compra no sigui un altre que el autoconsum.
Els usuaris de la nostra tenda online han de ser majors d'edat i disposar de capacitat jurídica per vincular-se a les Condicions de Compra de la mateixa. L'accés i ús de la mateixa suposa l'acceptació expressa de les mateixes.

La tenda online es gestionada per:

FORN ARMENGOL, S.L.
NIF: B-59154286
C/Major, 67
08208 Sabadell (Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 20.030, foli 215, full B-364, inscripció 1a.

2. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, posi's en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client, mitjançant:

Telèfon: 93.716.17.13 (Dilluns a Divendres: de 9 a 15h)
e-mail: info@fornarmengol.cat

3. CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ACCEPTACIÓ
Regulen les relacions entre els usuaris i/o clients que comprin els packs de producte oferts a través de la tenda online i Forn Armengol, S.L.
L'ús i/o compra en la tenda online per part de l'usuari i/o client suposen l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra de la mateixa.
Forn Armengol, S.L es reserva la potestat de modificar, eliminar o suspendre i de forma unilateral i sense previ avís el contingut, les condicions d'ús i la configuració de la tenda online, informant als usuaris i/o clients en la mesura que li sigui possible.

4. PROCÉS DE COMPRA
Operativa de la compra

L'usuari pot seleccionar els productes i packs de producte que la web recull i la quantitat d'unitats que desitja dels mateixos. Aquesta informació queda reflectida en el “carret de compra”, on es poden modificar les unitats dels productes i packs de producte seleccionats i eliminar-los també.
Per formalitzar la compra, és necessari introduir les dades de pagament (targeta de crèdit o Paypal). En cap moment aquestes dades són emmagatzemades per Forn Armengol, S.L. sinó que es subministren a les respectives webs de les entitats de pagament. En el cas de pagament amb targeta de crèdit o dèbit aquestes dades s'estan subministrant a la passarel·la de pagament de Caixabank. En el cas de pagament per Paypal tot el procés de subministrament de dades per al pagament i acceptació s'està formalitzant a través de la web d'aquesta entitat.
Les comandes queden registrades en la part privada de l'usuari, i poden ser consultades sempre que aquest hagi accedit al seu compte, prèviament a l'inici del procés de compra o durant la mateixa.

Productes. Packs de producte i preus

Tots els preus que s'indiquen en la tenda online són en Euros i inclouen tots els impostos aplicables.
Els preus indicats corresponen al valor de cadascun dels productes i dels packs complets de producte presentats. Forn Armengol, S.L. es reserva el dret a modificar-los de forma unilateral i sense previ avís.
La presentació dels productes i packs de producte, descripció de contingut, la informació nutricional i imatges no són constitutives de contracte, és a dir, són merament informatives dels mateixos. La informació nutricional s'ha recaptat de fonts públiques i de lliure accés.
Forn Armengol, S.L. es reserva el dret de canviar qualsevol dels productes que conformen el pack de producte, per motius de disponibilitat, producció o qualitat, substituint-lo per un altre del mateix tipus o bé de qualitat superior. En aquests casos Forn Armengol, S.L. comunicarà als clients els canvis realitzats en la mesura del possible.

Forma de pagament

S'ofereixen les següents modalitats de pagament:
-Targeta de crèdit o dèbit (VISA, MASTERCARD O MAESTRO) mitjançant una passarel·la de pagament de comerç electrònic amb el servidor segur certificat segons el protocol de seguretat que disposa Caixabank. Per tant, Forn Armengol, S.L. no gestiona ni recopila les dades de la targeta de crèdit/dèbit dels clients de la tenda online.

-Paypal. Aquest és un sistema de pagament molt popular, segur i gratuït per a l'usuari. Si no es disposa de compte cal sol·licitar-ne un online, Per donar-se d'alta segueix els passos que s'especifiquen en el següent link: www.paypal.com

Una vegada efectuat el pagament, el client rebrà una notificació via correu electrònic confirmant les dades de la seva comanda.

5. LLIURAMENT A DOMICILI. CAMPANYA DE SANT JOAN

S'ha designat el dia 23 de Juny com a dia de repartiment.

Horaris de lliurament: la franja horària de repartiment és de: 9 a 17 Hores

La zona de repartiment comprèn només les poblacions de: Sabadell, Terrassa, Bellaterra, Castellar del Vallés i Sant Quirze del Vallès.
Per a comandes telefòniques.: 93.716.17.13 ó be enviant un e-mail a: comandes@fornarmengol.cat

L'usuari es compromet a estar present en el moment acordat per al lliurament o a una tercera persona major d'edat, per a que rebi la comanda o si s’escau, el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està al domicili, del lliurament a recollir la comanda en el seu nom. Per tant, queda sota l'exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer, per a la recepció i acceptació de la compra al domicili del lliurament.
L'usuari al moment del lliurament, haurà de signar l'albarà conforme la comanda ha estat lliurat i acceptat.

En cas de no poder-se lliurar la comanda realitzada:
-Aquesta estarà disponible en la tenda de Forn Armengol c/ Lluís Carreras, 13 (Plaça Creu Alta) – Sabadell, dins del seu horari comercial: Dilll. a Div.: 7h a 14 h i 16:30h a 20:30h i dissabtes: 7 h a 14h i 17h a 20:30h

6. DESPESES D'ENVIAMENT

Les despeses d'enviament per a les compres a la tenda online per a la campanya de Sant Joan son gratuïtes.

7. DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Si un producte arribés en mal estat, el client haurà d'indicar-ho en l'albarà del transportista i trucar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre telèfon d'informació i atenció al client telf.:93.716.17.13 , o comunicar aquesta circumstància via correu electrònic comandes@fornarmengol.cat.
El dret de devolució es limita per tant a un màxim de 24 hores, per ser un producte perible, a partir del lliurament a domicili o la recollida en tenda, de la compra. Les devolucions de les comandes hauran de tramitar-se a través del nostre telèfon d'informació i atenció al client: 93.716.17.13 o be enviant un e-mail a: comandes@fornarmengol.cat, amb la finalitat d'instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili.
Forn Armengol, S.L. reemplaçarà els productes en mal estat, una vegada es verifiqui, que aquesta circumstància concerneix a causes imputables a aquesta empresa. Els productes objecte de devolució hauran d'estar íntegres i dins dels embolcalls en els quals han estat lliurats. No s'acceptaran devolucions de producte en circumstàncies diferents.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE
Qualsevol controvèrsia derivada de la compra de productes a través d'aquesta pàgina web seran sotmesos a la legislació espanyola i als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei i, supletòriament, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

9. POLÍTICA DE PRIVADESA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999; d'ara endavant LOPD) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Cookies 
L'òptima funcionalitat de la web fornarmengol.cat es basa en la utilització de cookies, per la qual cosa és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Els cookies són petites peces d'informació que necessitem per conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

Protecció de Dades Personals

Forn Armengol, S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de fornarmengol.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Forn Armengol, S.L. les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

La societat Forn Armengol, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar a qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a Forn Armengol, S.L. mitjançant un correu electrònic a info@fornarmengol.cat, per escrit a Forn Armengol, S.L., C/ Major, 67 - 08208 Sabadell (Barcelona, Spain), fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Utilització de les dades facilitades 

Forn Armengol, S.L. utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per entendre'ls i servir-los millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Qui recull la informació

Quan et trobes en el web fornarmengol.cat et sol·licitem dades personals, compartiràs la informació només amb Forn Armengol, S.L.

Amb qui comparteix Forn Armengol, S.L. les meves dades

Forn Armengol, S.L. no revelarà dades personals a cap tercer, tret que concorri un dels supòsits en els quals es permet per la legislació vigent aquesta revelació.
Així mateix, consents que utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els qui infringeixin les condicions del servei de Forn Armengol o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Forn Armengol, S.L. o les seves propietats, altres usuaris de Forn Armengol, S.L. o de qualsevol un altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals, administratives o d'una altra índole.

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clica sobre l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies